Ετικέτα: κύρια κατοικία

Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας; 0

Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας;

Κύρια κατοικία Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε1). Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση και άρα δεν δηλώνεται ως κατοικία από τον αιτούντα, η χρήση του ως κύρια...