Ετικέτα: δικαιολογητικά

0

Προϋποθέσεις, κύρια δικαιολογητικά, ενεργειακός στόχος του προγράμματος

Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Κατοικιών Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. Η πολυκατοικία να...