Κατηγορία: Αντλίες θερμότητας

Πληροφορίες , τεχνικά στοιχεία και τιμές για αντλίες θερμότητας

Τι είναι αντλία θερμότητας; 0

Τι είναι αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι ένα ψυκτικό μηχάνημα το οποίο αντλεί περίπου τα 3/4 της ενέργειας που αποδίδει τελικά στο χώρο μας από το περιβάλλον, και για το υπόλοιπο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Γι’ αυτό το...