Τι είναι αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι ένα ψυκτικό μηχάνημα το οποίο αντλεί περίπου τα 3/4 της ενέργειας που αποδίδει τελικά στο χώρο μας από το περιβάλλον, και για το υπόλοιπο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Γι’ αυτό το λόγο η αντλία θερμότητας έχει βαθμό απόδοσης (COP) περίπου 4.50

Η αντλία θερμότητας προσλαμβάνει ενέργεια μέσω ειδικού εναλλάκτη από το εξωτερικό περιβάλλον και με τη βοήθεια του συμπιεστή αυξάνει τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου (φρέον) σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να ζεστάνει το νερό ή τον αέρα που θα καταλήξει στον χώρο μας. Η χρήση τους ενδείκνυται σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, όπως είναι το κλίμα της Ελλάδας όπου λειτουργούν με την μέγιστη δυνατή οικονομία.

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Αντλίες θερμότητας Αέρα-Νερού και Αέρα-Αέρα.

  1. Οι αντλίες θερμότητας Αέρα-Νερού προσλαμβάνουν ενέργεια από το εξωτερικό περιβάλλον και την μεταφέρουν στο νερό. Το νερό αυτό κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης της κατοικίας μας σε όποια κατηγορία και αν ανήκει αυτό: ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils, σώματα καλοριφέρ κλπ.
  2. Οι αντλίες θερμότητας Αέρα-Αέρα προσλαμβάνουν ενέργεια και αυτές από το εξωτερικό περιβάλλον και την μεταφέρουν απευθείας στον αέρα που κυκλοφορεί στην κατοικία μας είτε με τα κλασικά κλιματιστικά mini split, είτε με ημικεντρικά κλιματιστικά τύπου αεραγωγών, κασετών, ντουλάπας ή κεντρικά συστήματα τύπου VRF εξοπλισμένες με την τεχνολογία inverter.
    Ο inverter είναι κατασκευασμένος για να ελέγχει αποτελεσματικά την ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%. Αντί να ξοδεύει επιπλέον ενέργεια κατά την εκκίνηση και τη διακοπή, ο inverter προσαρμόζει την ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή έτσι ώστε να λειτουργεί συνεχώς και πιο αποδοτικά σε μακροπρόθεσμη βάση.

Για να δούμε όμως στην πράξη τι εξοικονόμηση μπορούμε να έχουμε εάν χρησιμοποιήσουμε μία αντλία θερμότητας αέρα – νερού για τη θέρμανσή μας, αξίζει να κάνουμε μία σύγκριση με το πετρέλαιο, για ένα σπίτι πχ 100 τ.μ με ετήσιες ανάγκες θέρμανσης 7.000 kWh.

Για να πάρει το συγκεκριμένο σπίτι τις 7.000 kWh θερμικής ενέργειας, απαιτούνται περίπου 945 λίτρα πετρελαίου, τα οποία θεωρώντας μία μέση φετινή τιμή στα 1,3 ευρώ, έχουν κόστος περίπου 1.229 ευρώ.

Στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας τώρα, εάν θεωρήσουμε συντελεστή απόδοσης ίσο με 3, οι 7.000 kWh θερμικής ενέργειας απαιτούν την κατανάλωση 2.333 περίπου kWh ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θεωρώντας μέσο κόστος 0,18 ευρώ/kWh (πρόκειται για μία ενδεικτική τιμή για το ρεύμα καθώς αυτή επηρεάζεται από παράγοντες όπως πχ αν χρησιμοποιούμε νυχτερινό τιμολόγιο κάποιες ώρες ή από το σε ποια κλίμακα κατανάλωσης ανήκουμε), έχουν συνολικό κόστος 490 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση